S3 2009

Višnjan, 1. - 9. kolovoz

Projekti

Projekti

Umjetna inteligencija - konstrukcija generatora poteza "Deep Red 2009" igre Dama

Umjetna inteligencija (UI) je naziv koji pridajemo svakom neživom sustavu koji pokazuje sposobnost racionalnog razmišljanja ili ponašanja. Engleski naziv za umjetnu inteligenciju je artificial intelligence skraćeno AI. Mogu li strojevi uopće biti inteligentni? Koja su ograničenja i mogućnosti umjetne inteligencije? Koje su temeljne metode i tehnike umjetne inteligencije ? To su samo neka od pitanja na koja će polaznici ovog projekta dobiti odgovor.

Cilj projekta je konstrukcija generatora poteza računalne igre dama koji bi omogućio igru čovjeka protiv računala u programskom jeziku. Za konstrukciju generatora poteza sudionici će se morati upoznati sa osnovnim tehnikama i algoritmima pretraživanja prostora stanja. Nakon toga polaznici će morati naučiti neke metode za donošenje odluka u igrama (min-max pretraživanje i alfa/beta podrezivanje). Biti će potrebno konstruirati nekoliko evaluacijskih funkcija poteza igre dame i integrirati ih prilikom donošenja odluka u ograničenom pretraživanju prostora stanja. Nakon toga će se izvršiti testiranje generatora (igranje Dame protiv računala).

Vedran Ivanac
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Vedran Ivanac - ( univ.bacc.ing.comp. ) student je prve godine diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, smjer računarstvo, modul programsko inženjerstvo. Osim što studira bavi se projektima koji zadiru u razne dijelove računalne znanosti, programiranja i primjenjene matematike. Prošlogodišnji je voditelj projekta na S3 školi u Višnjanu.

Nino Antulov-Fantulin
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Nino Antulov-Fantulin ( univ.bacc.ing.comp. ) student je prve godine diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, smjer računarstvo, modul računarska znanost. Zanima se za razne teme iz područja računalnih i prirodoslovnih znanosti, a posebno za kompleksne mreže, bioinformatiku i umjetnu inteligenciju. Višegodišnji je sudionik Ljetne škole znanosti 2004. i 2005. godine, voditelj Research Swapshopa na S3 2006. i 2008. godine, voditelj projekta na S3 2007.godine i organizator Ljetne škole znanosti S3 2008.

Biosinteza proteina - tko je tko u svijetu tRNA?

U svakom udžbeniku genetike ili biokemije, sasvim ćete sigurno naići na pojam centralne dogme molekularne biologije. Prošlo je već više od 50 godina od otkrića uloge molekule DNA, a istraživanja puta nastanka proteina koji život znače i dalje su u žarištu znanstvenog svijeta. U procesu translacije ključna je uloga molekula tRNA koje, prevodeći genetski kod s glasničke RNA , donose na ribosom ispravnu aminokiselinu za ugradnju u rastući proteinski lanac. Stanici su za odgovarajuću brzinu tog procesa potrebni ‘pomagači’, posebna skupina proteina, tzv. elongacijski faktori. Proučavanje njihovih interakcija s molekulama tRNA od velikog je značaja za razumijevanje sveukupnog biosintetskog puta.

Cilj ovog projekta je upoznati polaznike s putom biosinteze proteina te naučiti osnovne eksperimentalne metode u biokemijskim istraživanjima. Polaznici će pročistiti elongacijski faktor Tu arheje Thermus thermophilus afinitetnom kromatografijom pomoću histidinskog privjeska. Provest ćemo in vitro vezanje odgovarajuće aminokiseline na molekule tRNA oponašajući tako stanični proces nazvan-aminoacilacija. Hoće li elongacijski faktor vezati i samu tRNA ili samo aminoaciliranu? Ili pak van stanice neće vezati nijednu? Koristeći metodu retardacijske gel- elektroforeze, zajednički ćemo odgovoriti na ovo važno pitanje projekta.

Nevena Cvetešić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Nevena Cvetešić studentica je 1. godine diplomskog studija molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Njeno glavno područje interesa je biokemija i to prvenstveno enzimska kinetika i mehanizmi enzimskih reakcija. Trenutno izrađuje diplomski rad na Zavodu za biokemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Inja Radman
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Inja Radman studentica je 3. godine preddiplomskog studija molekularne biologije na PMF-u u Zagrebu. Zanimaju je proteini, posebice njihove modifikacije u stanjima bolesti ili ekstremnih uvjeta života. Smatra se još uvijek prilično znanstveno nefokusiranom. Ovo je njeno 4. sudjelovanje u školi: dvaput je bila sudionik i jednom voditelj Swapshopa.

Magnetohidrodinamika plazme

U ovom projektu ćemo se baviti četvrtim stanjem materije - plazmom - i prvenstveno njenim ponašanjem u magnetskom polju. Plazma se u principu sastoji od ioniziranih atoma ili molekula plina te pripadnih slobodnih elektrona i daleko je najčešći oblik materije u svemiru. Maglice, unutrašnjosti zvijezda, sunčev vjetar i međuzvjezdani plin se svi mogu smatrati plazmama. Na Zemlji su plazme rjeđe zbog svojih ekstremnih svojstava, no čovjek je ipak pronašao mnoge načine iskorištavanja i služenja plazmom. Tako ju nalazimo u izbojnim i takozvanim 'štednim' žaruljama, aparatima za zavarivanje i rezanje, pokusnim fuzijskim reaktorima i tako dalje.

U našem eksperimentu plazmu ćemo dobivati ionizacijom različitih plinova u električnom luku. Promatrat ćemo djelovanje vanjskih magnetskih polja te načine dobivanja električne struje iz mlaza plazme pomoću magneta. Konstruirat ćemo magnetsku bocu za čuvanje plazme, spektrometar za određivanje sastava i svojstava te aparaturu za mjerenje vodljivosti plazme. Također ćemo izraditi magnetohidrodinamički generator - pomoću vanjskog magnetskog polja i elektroda postavljenih u mlaz pokušat ćemo iz plazme dobivati struju. Takvi generatori se već eksperimentalno ugrađuju u dimnjake termoelektrana i drugih postrojenja za povećavanje iskoristivosti i dobivanje dodatne energije iz vrućih ioniziranih ispušnih plinova. Mjerit ćemo parametre generatora u raznim uvjetima i optimizirati ga koliko bude moguće. Sudionici na projektu će se upoznati s osnovnim svojstvima i načinima ispitivanja i iskorištavanja plazme te s potrebnom aparaturom. Proizvodit ćemo vruću plazmu na nekoliko tisuća Kelvina, snimati spektre, precizno mjeriti vodljivost uzorka, dobivati struju na neuobičajen način i sve to povezati s osnovnim teoretskim predodžbama o plazmama.

Damjan Pelc
Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb

Damjan Pelc student je treće godine Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Zanimaju ga različite grane fizike, a prije svega neuređeni sustavi i samoorganizacija. 2008. je bio voditelj projekta iz područja fizike čvrstog stanja na S3.

Ivan Sudić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Ivan Sudić je student druge godine Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Zanimaju ga gotovo sva područja fizike, a pogotovo nanotehnologija i fotonaponske ćelije. 2008. godine je bio voditelj radionice na S3.

Toksikologija - tko je ubio kirurga?

Petak, 10:30, LA. Vijest koja je probudila jet-set krugove je smrt uglednog estetskog kirurga. Priopćenje za javnost donosi da je kirurg pronađen mrtav u svojoj luksuznoj vili oko 8 sati jutros. Zbog povećanog interesa javnosti, slučaju je posvećena velika pozornost. Već u rano poslijepodne forenzična patologinja završava obdukciju. Zbunjena nalazima, u pomoć analitičke toksikologe – Vas i nas! Naime, kemija je već desetljećima neizostavna komponenta u istraživanju zločina i sam je temelj forenzičke djelatnosti. Sustavna kemijska analiza dokaza, posebno se uspješnom pokazala u suradnji s patologijom pri slučajevima trovanja.

Cilj našeg projekta je analizom uzoraka iz pokojnikovog stana, ordinacije te s obdukcije pokušati otkriti uzrok smrti estetskog kirurga. Sudionici će u istraživanju koristiti i naučiti tehnike poput klasičnog i Resin spot testa, tankoslojne kromatografije, masene spektrometrije, NMR-a te analize DNA, tkiva i tjelesnih tekućina. Osnovnim metodama analitičke toksikologije i biokemije,zajednički ćemo pokušati riještii još jednu enigmu u svijetu bogatih i slavnih!

Marica Malenica
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Marica Malenica studentica je 1. godine Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Osim kemije zanimaju je i psihologija te prenošenje znanja mlađim naraštajima, pa tako u V. gimnaziji, koju je završila, danas vodi grupu iz kemije učenicima prvih razreda.

Toni Portolan
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Toni Portolan student je prve godine Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, smjer farmacija. Zanima ga primjena kemije u farmaciji i biomedicinskim znanostima. Želi se baviti istraživanjem i edukacijom.

Teorija igara

Teorija igara je grana primjenjene matematike koja se koristi u biologiji, inžinjerstvu i računalnoj znanosti. Ona pokušava matematički uhvatiti bit ponašanja u strateškim situacijama u kojima uspjeh pojedinca u donošenju odluka ovisi o izborima drugih. Iako je u početku razvijena radi analize natjecanja u kojima pojedinac napreduje nauštrb drugih, proširena je na širu klasu interakcija klasificiranih na temelju nekoliko kriterija. Tradicionalne primjene teorije igara pokušavaju pronaći ekvilibrij u tim igrama. U ekvilibriju je svaki igrač usvojio strategiju za koju nije vjerojatno da će je promijeniti. Najpoznatiji koncpet ekvilibrija je Nashev ekvilibrij koji ćemo također obraditi u sklopu ovog projekta.

U ovom projektu ćemo upoznati polaznike s klasifikacijom igara i razvit ćemo sposobnost samostalnog prepoznavanja vrste igre. Isto tako omogućit ćemo im usvajanje analitičkog načina razmišljanja u kontekstu teorije igara i upoznati ih s osnovama vjerojatnosti i primjenom matematičkog softvera u rješavanju problema iz tih područja. Polaznici će nakon obrađenih primjera sami pokušati naći optimalne strategije za nekoliko odabranih igara počevši od najjednostavnijih pa do složenijih. Na kraju će sami isprobati učinkovitost usvojenog načina razmišljanja i konstruiranih strategija.

Alen Lančić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Alen Lančić je student 1. godine diplomskog studija teorijske matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Područja interesa su mu širenje zaraze kroz kompleksne mreže, teorija vjerojatnosti, statistika, kombinatorika i teorija igara.

Tomislav Pažur
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Tomislav Pažur je student 1. godine diplomskog studija primjenjene matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zanimaju ga razna područja primjenjene matematike, a posebno primjena matematike u drugim prirodnim znanostima. Također je zainteresiran i za ostale grane matematike kao što su statistika, kombinatorika i teorija igara.